Hoppa till sidans innehåll

20100510 Årsmötesprotokoll

13 JUN 2010 12:38
Årsmötesprotokoll Offerdals SK 2/5 2010-05-10
  • Skapad: 13 JUN 2010 12:38

1§ Mötet öppnades.

2§ Årsmötespresidium. Till mötets ordförande valdes Leif Bångman och till sekreterare utsågs Susanne Bäckebjörk. Att justera dagens protokoll valdes Arne Bångåsen och Lars-Ove Birgersson.

3§ Mötet behörigen utlyst genom annonser i dagstidningar samt hemsidan.

4§ Verksamheten lästes upp och godkändes.

5§ Revisionsberättelsen lästes upp. Kassören gick igenom årets räkenskaper som detta år slagit alla rekord i omsättning! Godkändes av de närvarande.

6§ Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009.

 

7§Val av styrelsemedlemmar. I tur att avgå är Leif, Arne, Susanne och Lars-Ove. Omval av alla utom Susanne som valt att avgå. Till ny styrelsemedlem under två år valdes Per Clareus. Ett år kvar har Katarina, Fredrik, Ingela, Gunnar och ungdomsledamoten Lars Hammarberg.

8§ Val av revisorer: omval av Sigrid Björnsson och John Skyttmark.

9§ Val av valberedning. I valberedningen har suttit Gunnar Olofsson och Bert-Ola Bångman. Gunnar tackade för sig och som ny utsågs Anna-Lena Nilsson. Omval ytterligare ett år av Bert-Ola.

10§ Medlemsavgift 2011. Avgiften är 100 kr/enskild medlem eller 200 kr/familj. De närvarande såg ingen anledning att höja medlemsavgiften utan den fastställdes att ligga kvar enligt ovanstående.

 

11§ Övriga ärenden.

·         Föreningen Dalblomman har skänkt 3000 kronor till klubben och man vill servera sin egen dryck efter målgång vid Offerdalsmilen.

·         Klubbledarträff den 8 maj. Leif går på den träffen.

·         Juniorgruppen. Beslutades att klubben stöttar med 1250 kr per deltagare under träningsläger i Bruksvallarna.

·         Ungdomsvasan. Förslag att lägga ned lägret i Vålådalen och istället åka till Mora och delta i ungdomsvasan den 26-27 februari.’

·         Förslag lades fram att man bör ha prispengar under våra tävlingar för att göra dem mer attraktiva för deltagarna.

·         St Olavsloppet. Klubben har fått ett specialpris av Holiday Club som ger oss billigt boende under loppet (475 kr/person).

·         Offerdalsmilen. Inbjudan klar.

 

Vid datorn 100508

 

 

Susanne Bäckebjörk

 

Justeras:

 

 

Arne Bångåsen                                                            Lars-Ove Birgersson

 

 

 

Susanne Bäckebjörk

Justeras:

Skribent: Lars Ove Birgersson

Postadress:
Offerdals SK - Skidor
Kaxås 107
83597 Offerdal

Kontakt:
Tel: 0733319120
E-post: [saknas] Information

Se all info

 Sponsorer

Sigma
 
 Minera
 
GP

staticbanner

För mer info kontakta Anna Lena

 
 
 
 Statkraft
 
Logga_MD