Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Ungdomspolicy


Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet i Offerdals skidkubb.

 

Offerdals skidklubb är bygdens klubb för bygdens folk. Målsättningen är att alla barn och ungdomar känner sig välkomna och trivs i verksamheten, vilken bygger på social gemenskap och rörelseglädje. Klubben jobbar för att deltagarna utvecklar ett livslångt intresse för skidåkning och en aktiv livsstil. Vi uppmuntrar till att utöva olika idrotter.

Träningsgrupper och fokus i verksamheten bygger på Riksidrottsförbundets och Svenska skidförbundets indelning i barnidrott 9-12 år och ungdomsidrott 13-16 år, med en successiv övergång häremellan. Klubben bedriver i huvudsak breddidrott för ungdomar. Ledare har ansvar för träningsinnehåll samt gruppindelning, vilket bygger på ålder, behov, utveckling samt individernas sammansättning. Föräldrar är alltid välkomna att delta vid träning. Barn och ungdomar skall ges möjlighet att delta i utformningen av verksamheten. Verksamheten skall vara varierande, allsidig och ta hänsyn till deltagarnas olika och varierande utvecklingsnivå. Föreningens ledare efterfrågar en nära dialog med såväl aktiva som föräldrar.

Som ledare i verksamheten fokuserar vi på barn och ungdomars positiva förmågor och möjligheter. Deltagarna skall känna sig sedda och hörda, känna sig nöjda med sin insats och uppleva att de lyckats. Utifrån ökad ålder jobbar vi med deltagarnas medvetenhet om den egna utvecklingen.

Skidträning 9-12 år har fokus på kamratskap, rörelseglädje och rent spel. Med leken som viktig ingrediens i verksamheten utvecklar vi olika fysiska förmågor.

Skidträning 13-16år har fokus på lekfullhet, allsidig träning och gemenskap. Genom en varierad och genomtänkt träning skall alla, oavsett ambitionsnivå, stimuleras i sitt idrottande och i sin utveckling.

Styrelse och ledare ansvarar för att träningsgrupperna varje år genomför ett värdegrundsarbete. Alla ledare, aktiva och föräldrar bör involveras i arbetet. I detta arbete ingår dokumentet ”Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet i Offerdals skidklubb”.

Vid klubbens aktiviteter, som träning och lägerverksamhet, bör träningslära och kostinformation till ledare, aktiva och föräldrar ingå som en naturlig del i träningsupplägget. Syftet är att verka för en hälsosam livsstil.

Deltagande i tävlingar sker utifrån barn och ungdomars eget intresse och mognad. Eventuella förberedelser inför tävling innefattas i övrig träning. Varje år väljer ledare ut ett antal ”prioriterade tävlingar”. Dessa skall vara lämpliga som första tävlingar att delta i och föreningens ledare hjälper här till med olika praktiska detaljer och vallning.

Vid tävling fokuserar vi på den individuella prestationen och upplevelsen, inte på resultatet. Gemenskap och glädje är viktigast i tävlingssammanhang. Vid lagtävling/stafett är målet att alla som önskar skall få delta. Ledare ansvarar för lagindelning där principen är att skapa jämna lag.

Alla ungdomsaktiviteter, som läger, tävling och träning är, i likhet med Riksidrottsförbundets policy, alkohol och drogfria. Vuxna förväntas agera som goda förebilder.

Tidigare aktiva bör erbjudas att delta som hjälptränare i barn- och ungdomsverksamheten.

Ledare skall vara väl införstådda med klubbens riktlinjer för barn och ungdomsverksamheten och bedriva verksamhet utifrån denna.

Klubbens barn- och ungdomsledare bör ha grundläggande kunskaper om träningsplanering samt individers psykiska, fysiska och sociala utveckling. Klubben stöttar ledarna i sin kunskapsutveckling genom att bekosta relevant utbildning.

I barn- och ungdomsverksamheten arbetar vi för alla människors lika värde och accepterar ingen form av kränkande behandling.

Detta dokument bygger på Riksidrottsförbundets policydokument Idrotten Vill, Svenska skidförbundets riktlinjer för barn och ungdomsverksamhet, Jämtland samt klubbens värdegrundsarbete som genomförts utifrån materialet Tänk Till. Dokumentet skall vara ett levande dokument med kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Uppdaterad: 27 SEP 2016 20:06

Postadress:
Offerdals SK - Skidor
Kaxås 107
83597 Offerdal

Kontakt:
Tel: 0733319120
E-post: [saknas] Information

Se all info

 Sponsorer

Sigma
 
 Minera
 
GP

staticbanner

För mer info kontakta Anna Lena

 
 
 
 Statkraft
 
Logga_MD